Sakramenty Święte


SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO


Chrzest Święty udzielany jest w drugą sobotę miesiąca i w każdą niedzielę o godz. 13.00. Rodzice zgłaszają Chrzest św., co najmniej tydzień przed uroczystością w biurze parafialnym.

Zgłaszając się należy przynieść: 

 • akt urodzenia dziecka (odpis), 
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców (jeśli ślub był zawierany w innej parafii), 
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, zawód, adres zamieszkania, wiek), - zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary. 

Przypominamy, że aby ochrzcić dziecko w naszej parafii należy uzyskać zgodę od Proboszcza parafii, na terenie której zamieszkują rodzice tego dziecka. Podobnie w sytuacji odwrotnej tzn. jeżeli rodzice zamieszkują w naszej parafii, a z różnych przyczyn chcieliby ochrzcić dziecko w innej parafii muszą uzyskać zgodę od naszego ks. Proboszcza.

Chrzty przez zanurzenie udzielane są po wcześniejszym zgłoszeniu się do biura parafialnego w następujące niedziele:

·         Niedziela Chrztu Pańskiego

·         Liturgia Wigilii Paschalnej

·         Zesłanie Ducha Świętego

·         Wniebowzięcie NMP

·         Pierwszą niedzielę po odpuście parafialnym (odpust 14 października) 

Katecheza przed Sakramentem Kliknij tutaj!


PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA


komunia święta

 • potrzebna jest metryka chrztu dziecka (jeśli dziecko było ochrzczone poza naszą parafią).

Pierwsza Komunia Święta udzielana jest w DRUGĄ NIEDZIELĘ MAJA.  

Więcej informacji w zakładce Informacje > Pierwsza Komunia Święta.


SAKRAMENT BIERZMOWANIANależy dostarczyć następujące dokumenty: 

 • metrykę chrztu (jeśli kandydat był ochrzczony poza naszą parafią),
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji szkolnej, 
 • w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej. 

Więcej informacji w zakładce Informacje > Dla Bierzmowanych


SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA


Należy dostarczyć: 

 • metryki chrztu (jeżeli któryś z kandydatów był ochrzczony poza naszą parafią) aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, 
 • dowody osobiste, 
 • ostatnie świadectwo katechizacji, 
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej 
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne, tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek małżeński. 

  Narzeczeni zgłaszają się w Biurze Parafialnym na 6. miesiący przed planowanym zawarciem sakramentu małżeństwa z w/w dokumentami. Dokument USC nie może być starszy niż 3 miesiące. Czas ważności dokumentu liczy się od daty jego wystawienia do dnia ślubu. Termin i godzinę ślubu można rezerwować wcześniej. 

  Katecheza przed Sakramentem - Kliknij tutaj!


SAKRAMENT SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ


 • 20 minut przed każdą Mszą świętą
 •  w pierwszy piątek miesiąca od godz. 17.00
 • Całodzienna spowiedź przed świętami Bożego Narodzenia odbywa się w czwartą sobotę Adwentu, a przed Świętami Wielkiej Nocy odbywa się w sobotę przed Niedzielą Palmową. 

  Rachunek Sumienia do odsłuchania >>> Kliknij tutaj! 


SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH


Kapłani odwiedzają osoby starsze i chore w pierwszą sobotę miesiąca (ewentualne zmiany terminów podawane są w komunikatach duszpasterskich).

Chętne osoby mogą zgłaszać fakt przyjęcia kapłana w biurze parafialnym lub telefonicznie pod numerem 782 - 884 - 848 

Sakrament Chorych jest również udzielany podczas Światowego Dnia Chorego (wspomnienie Matki Bożej z Lourdes), a także podczas rekolekcji parafialnych. 


SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA


Szczegółowe informacje o naborze do Seminarium zamieszczone są na stronie - Kliknij tutaj! 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

 • własnoręcznie napisane podanie do Jego Eminencji Księdza Arcybiskupa Wojciecha Polaka, Metropolity Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski
 • Świadectwo chrztu i bierzmowania
 • Życiorys napisany własnoręcznie
 • Kopia świadectwa maturalnego
 • Kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • Opinie wystawione przez Księdza Proboszcza oraz Katechetę
 • Świadectwo lekarskie o możliwości podjęcia studiów
 • Zaświadczeni o niekaralności
 • 2 fotografie legitymacyjne + wersja elektroniczna
 • Kwestionariusz personalny wypełniony podczas rozmowy z wychowawcami Seminaryjnymi