Pogrzeb

 

Należy dostarczyć: 

  • akt zgonu, 

  • karta zgonu

  • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii św.), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala) 

  • jeżeli pogrzeb ma odbyć się na terenie innej parafii wymagana jest zgoda od miejscowego ks. Proboszcza