Ogłoszenia

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

 

KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

   XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

14.07.2024

Ewangelia Mk 6, 7-13

 

 Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. "Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien". I mówił do nich: "Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich". Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.

 

 1. Dzisiaj gościmy w naszej parafii Stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, którzy podzielą się z nami swoim świadectwem.

 2. Trwają zapisy na pieszą pielgrzymkę. Szczegóły na stronie internetowej www.ppag.pl oraz u ks. Krzysztofa. 

 3. Do białych skarbon można wrzucać formularze intencji, w których modlić się będą pielgrzymi w czasie drogi i zaniosą je przed Tron Matki Bożej.

 4. Przypominamy, że wszystkie potrzebne zaświadczenie wydawane są tylko osobie, której dokument dotyczy lub za upoważnieniem.

 5. W katedrze trwają Letnie Prezentacje Organowe. Szczegółowy program na plakacie.  

 6. Do Domu Ojca odeszli: Anna Kowalczyk z os. Kazimierza Wielkiego, Leon Leporowski z Winiary Wieś, Barbara Chmielewska z os. Jagiellońskie i Zdzisław Królak z os. Władysława Łokietka.  

 

ks. Andrzej Szczęsny

proboszcz

 

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

 

KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

7.07.2024

Ewangelia Mk 5, 21-43

 

 Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: "Skąd to u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?" I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: "Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony". I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

 

 1. Przypominamy, że od dzisiejszej niedzieli nastąpi zmiana godzin Mszy Świętych niedzielnych. Zamiast godziny 18:00, będzie sprawowana Msza Święta o godz. 20:30.

 2. W tym tygodniu w Gnieźnie i także w naszej parafii gościć będziemy Stypendystów Dzieło Nowego Tysiąclecia (około 600 osób z całej Polski). 
  W naszej parafii młodzież będzie gościć w środę na Mszy Świętej o godz. 20:00, na którą serdecznie zapraszamy naszych parafian. W czwartek odbędzie się konferencja Ojca Tomasza Nowaka oraz Dominiki i Krzysztofa Dębińskich. Natomiast w przyszłą niedzielę będziemy gościć stypendystów wraz z kapłanami, którzy podzielą się z nami swoimi świadectwami.  Na te dni zaplanowano wiele wydarzeń, które szczegółowo opisane zostały 
  w gablocie. 

 3. Ksiądz Krzysztof odwiedzi chorych w przyszłą sobotę w godzinach rannych. 

 4. Różaniec Fatimski odmawiać będziemy w sobotę o godz. 20:00. 

 5. Trwają zapisy na Pieszą Pielgrzymkę Archidiecezji Gnieźnieńskiej na Jasną Górę. Formularz dostępny na stronie www.ppag.pl , a bliższe informacje 
  u ks. Krzysztof. Przy wyjściach wyłożone są karty do intencji, które pielgrzymi zabiorą na pątniczy szlak. 

 6. Do Domu Ojca odeszli: Jerzy Bąkowski z os. Kazimierza Wielkiego, Wiesław Kamieniecki i Zofia Sobieralska z os. Piastowskiego oraz Aleksandra Dominiak z os. Władysława Łokietka. 

 

ks. Andrzej Szczęsny

proboszcz

 

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

23.06.2024

Ewangelia Mk 5, 21-43

 

 Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: «Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła». Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd na Niego napierał. A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele wycierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Posłyszała o Jezusie, więc weszła z tyłu między tłum i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: "Żebym choć dotknęła Jego płaszcza, a będę zdrowa". Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w swym ciele, że jest uleczona z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: "Kto dotknął mojego płaszcza?" Odpowiedzieli Mu uczniowie: "Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz: Kto Mnie dotknął". On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta podeszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, padła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: "Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź wolna od swej dolegliwości". Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: "Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?" Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do przełożonego synagogi: "Nie bój się, wierz tylko!" I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Widząc zamieszanie, płaczących i głośno zawodzących, wszedł i rzekł do nich: "Czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi". I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: "Talitha kum", to znaczy: "Dziewczynko, mówię ci, wstań!" Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział, i polecił, aby jej dano jeść.

 

 1. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.

 2. Spowiedź dla dzieci i młodzieży w piątek o godz. 17:00. 

 3. Ksiądz Proboszcz odwiedzi chorych w przyszłą sobotę w godzinach rannych, a ksiądz Krzysztof 13 lipca. Pozostali kapłani odwiedzą chorych w sierpniu. 

 4. Przypominamy, że od przyszłej niedzieli nastąpi zmiana godzin Mszy Świętych niedzielnych. Zamiast godziny 18:00, będzie sprawowana Msza Święta o godz. 20:30.

 5. Ruszyły zapisy na Pieszą Pielgrzymkę Archidiecezji Gnieźnieńskiej na Jasną Górę. Formularz dostępny na stronie www.ppag.pl , a bliższe informacje 
  u ks. Krzysztof.

 6. Odchodzącemu ks. Adamowi życzymy wielu łask Bożych i opieki Matki Bożej w nowej parafii. Od 1 lipca w naszej parafii rozpocznie posługę 
  ks. Dawid Mistelski. 

 7. Do Domu Ojca odeszli: Zofia Sobieralska i Eugeniusz Kamieniecki 
  z os. Piastowskiego, Jerzy Bąkowski z os. Kazimierza Wielkiego oraz Feliks Jedynak i Czesław Szczepaniak z Łabiszynka. 

 

ks. Andrzej Szczęsny

proboszcz

 

 

 

Obóz stypendystów-studentów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

„Powrót do źródeł” 8 – 15 lipca 2024 r.

 

Ogłoszenia parafialne

[30 czerwca i 7 lipca 2024 r.]

             W dniach od 8 do 15 lipca br. w Gnieźnie odbędzie się obóz stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Do naszego miasta przybędzie około 650 studentów i wolontariuszy z całej Polski.

             Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia" została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za Jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Co roku Fundacja otacza opieką finansową i duchową blisko dwóch tysięcy młodych ludzi, uczniów szkół podstawowych (7 i 8 klasa), średnich i studentów z całej Polski. Stypendyści to zdolni, ale niezamożni młodzi ludzie wywodzący się z małych miejscowości, którzy dzięki wsparciu Fundacji mogą rozwijać swoje talenty  oraz realizować naukowe pasje. Otrzymują oni także formację w duchu nauczania św. Jana Pawła II.

Fundacja upamiętniając pontyfikat św. Jana Pawła II promuje nauczanie Papieża Polaka wspierając działania w zakresie edukacji i kultury chrześcijańskich. Koordynacje ogólnopolskie obchody Dnia Papieskiego. Coroczne wydarzenie jest okazją do odczytania na nowo nauczania św. Jana Pawła II, a także zbiórki środków na realizację programu stypendialnego. Fundacja przyznanie także nagrody TOTUS TUUS dla osób i instytucji, które zainspirowane nauczaniem św. Jana Pawła II promują cywilizację miłości wyciągając pomocną dłoń do potrzebujących i zmarginalizowanych, a także dzieląc się ze swoimi czytelnikami, słuchaczami lub widzami wartościami chrześcijańskimi.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” we współpracy z Archidiecezją Gnieźnieńską, Starostwem Powiatowym w Gnieźnie, Gminą Miasta Gniezno, Województwem Wielkopolskim oraz Województwem Kujawsko-Pomorskim przygotowała bogaty program spotkania.

Eucharystii na rozpoczęcie obozu,  w dniu 9 lipca w Katedrze Gnieźnieńskiej, będzie przewodniczy J. Em. abp Wojciech Polak, Prymas Polski.  Następnie stypendyście zwiedzą Katedrę, Muzeum Diecezjalne, a także będą mogli odkrywać uroki Gniezna. Dzień zakończy koncert - Myśleć sercem-Papieskie inspiracje w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Pani Gniezna i bł. Jolenty o 19:30. 10 lipca, stypendyści spędzą czas 
w Biskupinie i Skansenie na Ostrowie Lednickim, w Powidzu w bazie wojskowej i nad jeziorem oraz w Kruszwicy, poznając historię i walory kulturowo-historyczne regionu. We czwartek, 11 lipca w kościele pw. bł. Radzyma Gaudentego odbędzie się spotkanie 
z o. Tomaszem Nowakiem OP oraz Dominiką i Krzysztofem Dębińskimi, a następnie już na Polach Lednickich Eucharystia i Nabożeństwo Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych. Dzień zakończy koncert “Siewców Lednicy”. Piątek, 12 lipca będzie Dniem Skupienia 
w Licheniu, który poprowadzi Krzysztof Dzieńkowski SJ, znany w mediach społecznościowych jako „Krzychu Jezuita”. W sobotę, 13 lipca o 10:00 Prymicyjną Eucharystię odprawi ks. Karol Młynarczyk, absolwent Fundacji pochodzący z Diecezji Drohiczyńskiej. Następnie w I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego 
w Gnieźnie odbędzie się V Forum stypendystów studentów Fundacji oparte o dyskusje na zaproponowane przez uczestników tematy, czyli Program stypendialny oraz Życie wspólnotowe, a także przygotowania do XXIV Dnia Papieskiego. Wieczorem tego dnia, 
o godz. 19.30 na placu św. Wojciecha odbędzie koncert ewangelizacyjny Chóru i Orkiestry Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” pod dyrekcją Agnieszki Kowalik, absolwentki programu stypendialnego. W niedzielę, 14 lipca stypendyści odwiedzą 13 parafii 
w Gnieźnie, aby podziękować za ofiary składane podczas Dnia Papieskiego i przez indywidualnych darczyńców. Po przedpołudniowych Mszach Świętych uczestnicy obozu zostali zaproszeni przez parafian na niedzielny obiad. Na zakończenie świętowania niedzieli, w Ogrodach Centrum Edukacyjno-Formacyjnego Archidiecezji Gnieźnieńskiej odbędzie się spotkanie w rodzinie fundacyjnej połączone z aktywnościami sportowo-integracyjnymi oraz grillem.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” zaprasza mieszkańców Gniezna do wspólnej modlitwy:

Wtorek (9 lipca)

 

10.00 – EUCHARYSTIA w Katedrze Gnieźnieńskiej pod przewodnictwem J. Em. Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka

 

20.00 – Koncert: Myśleć sercem-Papieskie inspiracje - Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Pani Gniezna i bł. Jolenty

 

Środa (10 lipca)

 

20:00 – EUCHARYSTIA w kościołach stacyjnych:

·        Kościół św. Michała Archanioła w Gnieźnie (ks. Jakub Siutkowski)

·        Kościół bł. Michała Kozala w Gnieźnie (ks. Michał Mikołajczak)

·        Kościół bł. Radzyma Gaudentego w Gnieźnie (ks. Michał Stachera)

·        Kościół bł. Bogumiła w Gnieźnie (ks. Dariusz Kowalczyk)

·        Kościół pw. św. Jana Chrzciciela (ks. Paweł Walkiewicz)

 

Sobota (13 lipca)

 

10:00– Katedra Gnieźnieńska – Eucharystia Prymicyjna absolwenta Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” ks. Karola Młynarczyka z Diecezji Drohiczyńskiej; Homilia ks. Przemysław Kwiatkowski

 

19.30 – Koncert Chóru i Orkiestry Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” (Plac św. Wojciecha)

 

Niedziela (14 lipca)

14 lipca, w niedzielne przedpołudnie, stypendyście odwiedzą gnieźnieńskie parafie, aby wyrazić wdzięczność za wsparcie corocznie okazywane podczas Dnia Papieskiego oraz w ciągu roku poprzez przekazywania 1,5% podatku dochodowego lub przez indywidualne wpłaty na konto Fundacji.

XII NIEDZIELA ZWYKŁA

 

KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

XII NIEDZIELA ZWYKŁA

23.06.2024

 

Ewangelia Mk 4, 35-41

 

 Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: "Przeprawmy się na drugą stronę". Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: "Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?" On, powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: "Milcz, ucisz się!" Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: "Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary!" Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: "Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?"

 

 1. Rozpoczynamy wakacje. Pamiętajmy o uczestnictwie w niedzielnej Eucharystii i przychodzeniu w odpowiednim stroju. 

 2. Zwracajmy również uwagę na to, aby wyłączyć telefony komórkowe. 

 3. W naszych w modlitwach pamiętajmy o naszych ojcach, którzy dzisiaj obchodzą swoje święto, aby żywym Pan Bóg błogosławił, a zmarłym dał radość życia wiecznego. 

 4. Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela przypada w poniedziałek, a w przyszłą sobotę przeżywać będziemy uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Składka z tego dnia przeznaczona będzie na utrzymanie instytucji papieskich.

 5. W miesiącach lipcu i sierpniu nie będzie Mszy Świętej niedzielnej o godz. 18:00, a sprawowana będzie Msza Święta o godz. 20:30.

 6. W przyszłą niedzielę pożegnamy księdza Adama dziękując mu za 7-letnią posługę w naszej parafii. Ksiądz Adam na wszystkich Mszach Świętych będzie głosił kazanie. Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach. 

 7. W katedrze od 4 lipca rozpoczną się letnie prezentacje organowe. Szczegóły na plakacie. 

 8. Od poniedziałku 24 czerwca rozpoczną się zapisy na Pieszą Pielgrzymkę Archidiecezji Gnieźnieńskiej na Jasną Górę. Nasza parafia pielgrzymuje z Grupą Czerwoną. Szczegółowe informacje na stronie www.ppag.pl oraz 
  u ks. Krzysztofa. 

 9. Do Domu Ojca odeszły: Alicja Andruszewska i Jadwiga Ewa Golińska z os. Jagiellońskiego. 

 

ks. Andrzej Szczęsny

proboszcz

 

XI NIEDZIELA ZWYKŁA

 

OMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

XI NIEDZIELA ZWYKŁA

16.06.2024

 

 

EwangeliaMk 4, 26-34

 

 Jezus mówił do tłumów: "Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo". Mówił jeszcze: "Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu". W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

 

 1. Nabożeństwa czerwcowe po wieczornej Mszy Świętej.

 2. Msza Święta Dziękczynna za zakończony rok szkolny dla dzieci i młodzieży odprawiona zostanie w przyszłą niedzielę o godz. 11:30.

 3. W miesiącach lipcu i sierpniu nie będzie Mszy Świętej niedzielnej o godz. 18:00, a sprawowana będzie Msza Święta o godz. 20:30. 

 4. Gnieźnieńskie Forum dla Życia i Rodziny zapraszają w niedzielę 23 czerwca o godzinie 16.30 do wzięcia udziału w Marszu dla życia pt. „Zjednoczeni dla Boga, życia, rodziny i Ojczyzny”. Natomiast w sobotę 22 czerwca o godz. 16.00 zapraszamy do Centrum Edukacyjno – Formacyjnego ul. Seminaryjna 2 w Gnieźnie, na wystawę oraz wykład. Szczegóły na plakacie. 

 5. Do Domu Ojca odeszli: Eugeniusz Antoni Nowak z os. Piastowskiego, Adam Zamiara z os. Orła Białego.

 

ks. Andrzej Szczęsny

proboszcz

 

X NIEDZIELA ZWYKŁA

 

KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

X NIEDZIELA ZWYKŁA

9.06.2024

 

 

EwangeliaMk 3, 20-35

 

Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: "Odszedł od zmysłów". A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: "Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy". Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: "Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego". Mówili bowiem: "Ma ducha nieczystego". Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: "Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie". Odpowiedział im: "Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?" I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: "Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką".

 1. Nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa codziennie po Mszy Świętej wieczornej.

 2. Różaniec Fatimski z procesją wokół kościoła w czwartek o godz. 20:00

 3. Spotkanie Stowarzyszenia Wspierania Powołań Kapłańskich w czwartek po nabożeństwie czerwcowym.

 4. W dniach 14-16 czerwca w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie odbędzie się kolejna edycja warsztatów-rekolekcji dla związków niesakramentalnych. Szczegóły w gablocie.

 5. Do Domu Ojca odeszli: Eugeniusz Nowak z os. Piastowskiego, Emil Pagacz 
  z os. Jagiellońskiego. 

 

ks. Andrzej Szczęsny

proboszcz

 

IX NIEDZIELA ZWYKŁA

 

KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

IX NIEDZIELA ZWYKŁA

2.06.2024

 

Ewangelia Mk 2, 23 – 3, 6

 

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: "Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?" On im odpowiedział: "Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom". I dodał: "To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu". Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: "Podnieś się na środek!" A do nich powiedział: "Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie uratować czy zabić?" Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: "Wyciągnij rękę!" Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.

 

 1. Nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa sprawowane są codziennie po wieczornej Mszy Świętej.

 2. Trwa tradycyjna oktawa Bożego Ciała. Uroczyste zakończenie w czwartek – procesja wokół kościoła do czterech ołtarzy. Prosimy o ponowne przygotowanie ołtarzy. Po procesji poświęcenie kwiatów i ziół.

 3. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa obchodzić będziemy w piątek. Msza Święta o godz. 18:00, a po niej procesja z litanią. Zapraszamy dziewczynki sypiące kwiaty. Tego dnia nie obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych.

 4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca. 

 5. Chorych na os. Jagiellońskim kapłan odwiedzi w przyszłą sobotę.

 6. Nasi ministranci i lektorzy składają ogromne podziękowania za wsparcie ich letniego wypoczynku.

 7. W katedrze w przyszłą sobotę o godz. 19:00 odbędzie się XIII Koncert Prymasowski z udziałem poznańskich Słowików. 

 8. Z okazji 45 rocznicy pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski organizowana jest w dniu 3 czerwca wystawa na placu przykatedralnym oraz obchody w Gębarzewie. Szczegóły w gablocie. 

 9. Po Mszach Świętych można złożyć ofiarę na kontynuację budowy Świątyni Opatrzności Bożej. 

 10. Zgodnie z dekretem Prymasa Polski, ksiądz Adam Sarbinowski z dniem 1 lipca kończy posługę w naszej parafii i zostaje mianowany wikariuszem w parafii św. Mikołaja w Ujściu. Nowym wikariuszem w naszej parafii zostanie ks. Dawid Mistelski - obecnie wikariusz w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gniewkowie.

 11. Do Domu Ojca odeszli: Waldemar Guziołek i Marianna Cegielska 
  z os. Kazimierza Wielkiego.

 

ks. Andrzej Szczęsny

proboszcz

 

TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

 

KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

 UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

26.05.2024

Ewangelia Mt 28, 16-20

 

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: "Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata".

 

 1. Dzisiaj Dzień Matki. W naszych modlitwach pamiętajmy o tych żyjących  i o tych, które odeszły już do wieczności. 

 2. W czwartek obchodzić będziemy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Msze Święte o godz. 8:00, 10:00, 11:30, 13:00, 16:00 oraz 18:00. Po Mszy Świętej o godz. 16:00 wyruszy procesja do czterech ołtarzy. Zachęcamy do udekorowania domów. O przygotowanie ołtarzy prosimy: Rodziny Szensztackie, Wspólnoty Neokatechumenalne i Liturgiczną Służbę Ołtarza. Materiały do budowy można pobierać w zakrystii po wieczornej Mszy od poniedziałku do środy. 

 3. Do sypania kwiatów zapraszamy dziewczynki z przedszkoli, z klas 1-3 i pierwszokomunijne. Próba w środę o godz. 16:30. 

 4. W oktawie Bożego Ciała procesja wokół kościoła z Najświętszym Sakramentem codziennie po wieczornej Mszy Świętej, a w przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o godz. 11:30. 

 5. W sobotę rozpoczyna się miesiąc czerwiec poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Nabożeństwa czerwcowe codziennie po wieczornej Mszy Świętej.

 6. Kapłani odwiedzą chorych w sobotę w godzinach rannych. Z wyjątkiem chorych na os. Jagiellońskim. 

 7. Dzisiaj nasi ministranci i lektorzy zbierają ofiary na dofinansowanie letniego wypoczynku. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać! 

 8. Szkoła Podstawowa nr 10 zaprasza na Festyn Rodzinny w środę w godzinach 17:00 – 20:00. 

 9. Do Domu Ojca odeszli: Krzysztof Herzog z os. Kazimierza Wielkiego, Paweł Nowak z os. Jagiellońskiego, Jerzy Jóźwiak z Goślinowa.

 

ks. Andrzej Szczęsny

proboszcz

 

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

 

KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

19.05.2024

 

Ewangelia J 15, 26-27; 16, 12-15

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi".

 

 1. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach majowych codziennie po wieczornej Mszy Świętej.

 2. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła przeżywać będziemy w poniedziałek.

 3. Zachęcamy młodzież do wyjazdu na Spotkanie Młodzieży Lednica 2000 w dniu 1 czerwca. Zapisy na naszej stronie internetowej lub u ks. Krzysztofa

 4. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy uroczystość Trójcy Świętej. Kończy się okres spowiedzi i komunii wielkanocnej. 

 5. W przyszłą niedzielę nasi ministranci i lektorzy będą zbierać ofiary, które pragną przeznaczyć na letni wypoczynek

 6. Szkoła Podstawowa nr 12 i Rada Rodziców zapraszają na majówkę w przyszłą sobotę w godzinach 10:00 – 14:00. Szczegóły w gablocie.

 7. Do Domu Ojca odeszły: Krystyna Kazimiera Szymańska z os. Orła Białego i Alicja Gradus z os. Kazimierza Wielkiego. 

ks. Andrzej Szczęsny

proboszcz

 

Wniebowstąpienie Pańskie

 

KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

             WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

12.05.2024

 

 

Ewangelia Mk 16, 15-20

 

Jezus Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaśćbędą, a ci odzyskają zdrowie».Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

 

1. Dzieci klas trzecich przeżywają dzisiaj pełne uczestnictwo w Eucharystii, a na Mszy Świętej o godz. 18:00 młodzież przyjmie Sakrament Bierzmowania. Wszystkim dzieciom i młodzieży życzymy, aby trwały w przyjaźni z Jezusem Eucharystycznym.

 

 

2. Dzieci wraz swoimi rodzinami zapraszamy do uczestnictwa w Białym Tygodniu.

 

 

3. Różaniec Fatimski odmawiać będziemy w poniedziałek o godz. 20:00, 
a następnie procesja wokół kościoła.

 

 

4. Święto św. Andrzeja Boboli – biskupa i męczennika, patrona Polski przypada w czwartek. W tym dniu ksiądz Proboszcz obchodzić będzie swoje imieniny. Składamy mu najserdeczniejsza życzenia, błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej na każdy dzień.

 

 

5. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Na Mszy Świętej o godz. 11:30, dzieci klas czwartych obchodzić będą rocznicę swojej Pierwszej Komunii Świętej. Próba odbędzie się w środę o godz. 19:00 w kościele (po nabożeństwie majowym).
 
6. W sobotę o godz. 19:30 zapraszamy na Czuwanie przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. 
 
5. Zachęcamy młodzież do wyjazdu na Spotkanie Młodzieży Lednica 2000. Zapisy poprzez link - KLIKNIJ TUTAJ
 

 

ks. Andrzej Szczęsny

proboszcz

 

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

 

KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

      VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

5.05.2024

Ewangelia J 15, 9-17

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali"

 

 1. Zapraszamy na nabożeństwa majowe codziennie po wieczornej Mszy Świętej.

 2. Dzisiaj przypada 15 rocznica śmierci ks. kan. Zbigniewa Kapturczaka. W naszych modlitwach pamiętajmy o zmarłym Proboszczu.

 3. Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika – patrona Polski przypada w środę.

 4. Również w środę o godz. 17:00 w parku Kościuszki będą miały miejsce obchody upamiętniające rocznicę zakończenia II wojny światowej.

 5. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego i w tym dniu dzieci klas trzecich przeżywać będą pełne uczestnictwo w Eucharystii przez przyjęcie I Komunii Świętej na Mszach Świętych o godz. 10:00  i 11:30, a o godz. 18:00 młodzież przyjmie Sakrament Bierzmowania, którego szafarzem będzie ks. infułat Bogdan Czyżewski

 6. Próby dla młodzieży, odbędą się we wtorek i czwartek o godz. 19:00 
  w kościele. Obecność obowiązkowa.

 7. W tym tygodniu szczególną modlitwą otoczmy maturzystów, którzy przystąpią do egzaminów.

 8. Do Domu Ojca odszedł: Paweł Kaliczak z os. Kazimierza Wielkiego.

 

 

 

ks. Andrzej Szczęsny

proboszcz

 

V NIEDZIELA WIELKANOCNA

 

KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

V NIEDZIELA WIELKANOCNA

28.04.2024

EwangeliaJ 15, 1-8

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeżeli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami".

Z radością informujemy, że nasz ksiądz Proboszcz mianowany został przez Prymasa Polski kanonikiem honorowym Kapituły Prymasowskiej. Składamy serdeczne gratulacje i Jego posługę zawierzajmy bł. Radzymowi Gaudentemu

 1. Ogólnopolskie uroczystości odpustowe zakończą dzisiaj II nieszpory 
  w katedrze o godz. 16:00, a po nich ks. Prymas udzieli dzieciom pasterskiego błogosławieństwa. 

 2. W środę rozpocznie się maj, w którym zapraszamy na nabożeństwa majowe codziennie po wieczornej Mszy Świętej. 

 3. Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski oraz rocznicę uchwalenia Konstytucji obchodzić będziemy w piątek. Msze Święte według porządku niedzielnego. Tego dnia nie obowiązuje wstrzemięźliwość 
  od spożywania pokarmów mięsnych.

 4. W środę i piątek biuro parafialne będzie nieczynne. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny z księdzem dyżurnym.  

 5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. 

 6. W czwartek po Mszy Świętej i nabożeństwie spotkanie Stowarzyszenia Wspierania Powołań Kapłańskich. 

 7. Kapłani odwiedzą chorych w sobotę w godzinach porannych. 

 8. Spowiedzi pierwszopiątkowej kapłani słuchać będą przed Mszami Świętymi. Nie będzie dodatkowej spowiedzi o godz. 17:00. 

 9. Próba dla kandydatów do Bierzmowania ze szkół średnich dzisiaj 
  (tj. niedziela) o godz. 19:00 w kościele. Prosimy o obecność i dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów. 

 10. Z niedzieli Dobrego Pasterza przekazano na rzecz gnieźnieńskiego seminarium kwotę 10 538 zł. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać. 

 

 

ks. Andrzej Szczęsny

proboszcz

 

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

 

KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

21.04.2024

EwangeliaJ 10,11-18

Jezus powiedział: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca”.

 

 1. Dzisiejszą niedzielą „Dobrego Pasterza” rozpoczynamy Tydzień Modlitw o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne. 

 2. Uroczystość św. Wojciecha – patrona Polski przypada we wtorek. Ogólnopolskie obchody rozpoczną się w sobotę nieszporami, po których przejdzie procesja z relikwiami świętych do kościoła św. Michała. Szczegółowy plan zamieszczony jest w gablocie. 

 3. Z tej okazji zapraszamy w sobotę do udziału w pielgrzymce z Ostrowa Lednickiego do grobu św. Wojciecha. Zapisy u ks. Krzysztofa lub przez link KLIKNIJ TUTAJ

 4. Kandydatom do Bierzmowania z szkół średnich przypominamy 
  o dostarczeniu do przyszłej niedzieli wymaganej dokumentacji oraz wypełnieniu formularza na naszej stronie. 

 5. Próba do Bierzmowania dla uczniów szkół średnich odbędzie sie w niedzielę 28 kwietnia o godz. 19:00 w kościele. 

 6. Parafianie, którzy pobrali formularze i chcą podjąć się adoracji wieczystej proszeni są o ich dostarczenie do zakrystii.

 7. Do Domu Ojca odeszli: Krystyna Strzeszyńska i Czesław Staniszewski 
  z os. Piastowskiego, Andrzej Grajek i Tomasz Kruzel z os. Kazimierza Wielkiego, Jolanta Konieczna, Janina Męska z os. Jagiellońskiego, Lidia Jaworska z os. Orła Białego i Hieronim Ciemnoczołowski z ul. Wodnej. 

 

 

 

ks. Andrzej Szczęsny

proboszcz

 

III NIEDZIELA WIELKANOCNA

 

KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

 III NIEDZIELA WIELKANOCNA

14.04.2024

EwangeliaŁk 24, 35-48

 

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam”. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysł, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego”.

 

 1. Dzisiaj w naszej parafii gościmy ks. Henryka Schwanke z parafii NMP Wniebowziętej z Kościana, który dzieli się z nami świadectwem adoracji 
  i powstaniu wieczystej kaplicy w jego parafii. 

 

 1. Spotkania dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania z klas 8 odbędą się we wtorek i czwartek o godz. 18:00 w kościele (termin do wyboru). Kandydatów ze szkół średnich prosimy o jak najszybsze wypełnienie formularza dostępnego na naszej stronie.

 

 1. Z okazji zbliżającego się odpustu ku czci św. Wojciecha organizowana jest dla młodzieży - Piesza Pielgrzymka z Ostrowa Lednickiego do Gniezna. Zapisy u ks. Krzysztofa lub przez naszą stronę internetową. Link do zapisów - KLIKNIJ TUTAJ

 

 1. Program uroczystości świętowojciechowych zamieszczony jest w gablocie. 

 

 1. Jest do nabycia album z ubiegłorocznego Nawiedzenia Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w naszej archidiecezji. Cena 170 zł. Chętnych zapraszamy do zakrystii, gdzie będzie można obejrzeć i zamówić wyżej wymieniony album. 

 

 1. Do Domu Ojca odeszli: Zenon Łuszczyński z os. Piastowskiego, Danuta Szeląg z Łabiszynka i Barbara Zielińska z os. Jagiellońskiego. 

 

 

ks. Andrzej Szczęsny

proboszcz

 

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

 

KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

7.04.2024

 

 

Ewangelia J 20,19-31

 

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: "Pokój wam!" A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: "Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane". Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: "Widzieliśmy Pana!" Ale on rzekł do nich: "Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę". A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: "Pokój wam!" Następnie rzekł do Tomasza: "Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym". Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: "Pan mój i Bóg mój!" Powiedział mu Jezus: "Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli". I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

 

 1. Dzisiaj (niedziela) o godz. 15:00 zapraszamy wszystkich do kościoła na adorację Najświętszego Sakramentu połączoną z Koronką do Bożego Miłosierdzia. Koronka do Bożego Miłosierdzia odmawiana jest w naszej parafii od poniedziałku do piątku w kaplicy. 

 

 1. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (przeniesioną z 25 marca) obchodzić będziemy w poniedziałek. Jest to również Dzień Świętości Życia. 

 

 1. Spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania ze szkół średnich we wtorek lub czwartek o godz. 18:00 w kościele (termin do wyboru). Na spotkanie prosimy przynieść dzienniczki. 

 

 1. Różaniec Fatimski odmawiać będziemy w sobotę o godz. 20:00 w kościele. Zachęcamy, aby przynieść świece. 

 

 1. Z okazji zbliżającego się odpustu ku czci św. Wojciecha organizowana jest dla młodzieży i wszystkich chętnych - Piesza Pielgrzymka z Ostrowa Lednickiego do Gniezna. Zapisy u ks. Krzysztofa lub przez naszą stronę internetową parafii Link do zapisów - KLIKNIJ TUTAJ 

 1. W Wielki Piątek na pomoc dla chrześcijan w Ziemi Świętej została zebrana kwota 8 374 zł i 6 groszy. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!

   

 2. Do Domu Ojca odeszli: Andrzej Gadziński z os. Orła Białego, Leonarda Zielińska, Stanisław Król i Józef Bieliński z os. Kazimierza Wielkiego, Teresa Jedynak z Łabiszynka, Czesław Maćkowiak, Genowefa Zimna i Krystyna Elżbieta Nowak z os. Jagiellońskiego, Zofia Strugarek z os. Piastowskiego. 

 

 

 

ks. Andrzej Szczęsny

proboszcz

 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

31.03.2024

 

EwangeliaJ 20,1-9

 

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła 
do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr
 i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą 
na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

 

 1. Wszystkim parafianom i ich gościom życzymy błogosławionych, pełnych wiary i nadziei świąt Wielkanocnych. Niech Chrystus prawdziwie zmartwychwstaje w naszych sercach i odradza nas duchowo.

 

 1. Jutro Poniedziałek Wielkanocny. Msze Święte według porządku niedzielnego.

 

 1. Dziękujemy za wszystkie ofiary na kwiaty i dekoracje do Grobu Pańskiego oraz Ciemnicy w kwocie 8 415 zł oraz za ofiary złożone po Misterium Męki Pańskiej w kwocie 2 340 zł. 

 

 1. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia paschalnych uroczystości oraz przygotowali Grób Pański i Ciemnicę., a także tym którzy wzięli udział w Misterium Męki Pańskiej.

 

 1. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.

 

 1. Uroczystość Bożego Miłosierdzia obchodzić będziemy w przyszłą niedzielę.

 

 1. Do Domu Ojca odeszli: Janina Falkiewicz i Stanisław Ziemiański 
  z os. Jagiellońskiego. 

 

 

 

ks. Andrzej Szczęsny

proboszcz

 

NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ

 

KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

              NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ

24.03.2024

EwangeliaMk 14, 1 – 15, 47

 

 1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Wielki Tydzień. W związku z tym uroczystość Zwiastowania Pańskiego zostało przeniesione z 25 marca na 8 kwietnia. 

 

 1. Zachęcamy do udziału w Mszach Świętych i liturgiach Wielkiego Tygodnia oraz Triduum Paschalnego. 

 • WIELKI CZWARTEK

 • Msza Święta Krzyżma w katedrze gnieźnieńskiej z udziałem kapłanów naszej diecezji o godz. 10:00

 • Msza Święta Wieczerzy Pańskiej z obrzędem obmycia nóg o godz. 18:00

 • po Mszy Świętej przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy i adoracja do 22:00

 • WIELKI PIĄTEK

 • odwiedziny u chorych w godzinach rannych. Z wyjątkiem mieszkańców ulic i wiosek, których kapłan odwiedzi już w Wielką Środę

 • adoracja w Ciemnicy od godz. 8:00 do 18:00

 • Osiedlowa Droga Krzyżowa o godz. 15:00 (plan niesienia krzyża dostępny w gablocie)

 • Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18:00, następnie przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego i adoracja do 22:00.

 • WIELKA SOBOTA

 • Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim od godz. 8:00 do godz. 17:00

 • Błogosławieństwo pokarmów od godz. 10:00  do 16:00 (o pełnych godzinach), a na wsiach o godz. 10:00 (prosimy o przysłanie pojazdów)

 • woda świecona do naszych domów będzie dostępna przy wejściu do zakrystii

 • LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ o godz. 21:00 (prosimy o przyniesienie świec)

 • Procesja rezurekcyjna i Msza Święta w Niedzielę Zmartwychwstania o godz. 6:00. Pozostałe Msze Święte wg porządku niedzielnego.

 • PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY – Msze Święte wg porządku niedzielnego
   

 1. Spowiedzi Świętej słuchać będziemy jeszcze w poniedziałek, wtorek i środę od godz.. 6:30 do 7:00 oraz 17:00 do 18:00. W Triuduum Paschalne i święta kapłani nie będą spowiadać. Można również skorzystać ze spowiedzi świętej w parafii p.w. bł. Jolenty we Wielki Wtorek w godzinach 9:00 – 10:00 i 19:00 – 21:00, a także w Wielką Środę w parafii p.w. bł. Bogumiła w godzinach 7:00 – 8:00 oraz 17:00 – 20:00.

 

 1. Biuro Caritas w Wielką Środę, a biuro Parafialne w Wielki Piątek będą nieczynne.

 

 1. Jeszcze dzisiaj można składać ofiary na kwiaty i dekorację do Grobu Pańskiego i Ciemnicy.

 

 1. Do Domu Ojca odeszli: Tadeusz Stefański os. Piastowskiego, Aniela Marciniak z Goślinowa, Leokadia Wiśniewska z os. Jagiellońskiego, Jerzy Łochowicz z Łabiszynka.  

 

 

 

ks. Andrzej Szczęsny

proboszcz

 

 

PLAN NIESIENIA KRZYŻA 

WIELKI PIĄTEK 

GODZ. 15:00

 

 1. MIESZKAŃCY OS. WŁ. ŁOKIETKA (nr nieparzyste)
 2. MIESZKAŃCY OS. WŁ. ŁOKIETKA (nr parzyste)
 3. MIESZKAŃCY OS. KAZIMIERZA W. (nr nieparzyste)
 4. MIESZKAŃCY OS. KAZIMIERZA W. (nr parzyste)
 5. MIESZKAŃCY OS. JAGIELLOŃSKIEGO (nr nieparzyste)
 6. MIESZKAŃCY OS. JAGIELLOŃSKIEGO (nr parzyste)
 7. MIESZKAŃCY OS. PIASTOWSKIEGO (nr nieparzyste)
 8. MIESZKANCY OS. PIASTOWSKIEGO (nr parzyste)
 9. MIESZKAŃCY OS. ORŁA BIAŁEGO (nr nieparzyste)
 10. MIESZKAŃCY OS. ORŁA BIAŁEGO (nr parzyste)
 11. OSOBY CHĘTNE
 12. DZIECI I MŁODZIEŻ
 13. LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA 
 14. KAPŁANI

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

    V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

17.03.2024

 

Ewangelia J 12,20-33

 

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: „Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię Twoje”. Wtem rozległ się głos z nieba: „I uwielbiłem, i znowu uwielbię”. Tłum stojący usłyszał to i mówił: „Zagrzmiało!” Inni mówili: „Anioł przemówił do Niego”. Na to rzekł Jezus: „Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”. To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć

 1. Dzisiaj rozpoczynamy rekolekcje parafialne, które głosi Ojciec Krzysztof Kowalski (paulin), który przygotowywał i towarzyszył nam w czasie peregrynacji Kopii Cudownego Obrazu.  

PLAN REKOLEKCJI:

PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA 

 • Msza Święta z nauką rekolekcyjną – o godz. 10:00 i 18:00

WTOREK

 • Po Mszy Świętej o godz. 10:00 – dodatkowo nauka rekolekcyjna dla chorych i starszych

CZWARTEK

 • Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu i indywidualna modlitwa w kaplicy 

PIĄTEK

 • Dzień Drogi Krzyżowej

SOBOTA

 • Parafialny Dzień Pojednania – kapłani spowiedzi słuchać będą 
  w godzinach: 10:00 – 12:00 | 15:00 – 16:00 | 16:30 – 18:00 | 18:45 – 19:30

NIEDZIELA (zakończenie rekolekcji parafialnych)

 • Procesja z palmami wyruszy sprzed Domu Matki i Dziecka o godz. 11:15. Palmy będą święcone na wszystkich Mszach Świętych.

 1. W przyszłą niedzielę serdecznie zapraszamy na Misterium Męki Pańskiej, które będzie miało miejsce w naszym kościele o godz. 19:00.

 2. Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP obchodzić będziemy we wtorek.

 3. Zapraszamy do udziału w miejskiej Drodze Krzyżowej, która rozpocznie się w piątek o godz 19:00 przed kościołem Garnizonowym. Nasza parafia podejmie krzyż od stacji II do III.

 4. Kapłani odwiedzą chorych w Wielki Piątek w godzinach rannych. 

 5. Do białych skarbon można składać ofiary na kwiaty i dekorację do Grobu Pańskiego i Ciemnicy.

 6. Do Domu Ojca odeszli: Danuta Filipiak z os. Piastowskiego, Grażyna Szczygielska z os. Kazimierza Wielkiego, Danuta Malicka z os. Jagiellońskiego, Józef Białas z os. Orła Białego i Urszula Woźniak z os. Władysława Łokietka. 

ks. Andrzej Szczęsny

proboszcz

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 

KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

 IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

10.03.2024

Ewangelia J 3,14-21

 

Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu”.

 

 1. Różaniec Fatimski odmawiać będziemy w środę o godz. 20:00. 

 2. Rekolekcje wielkopostne rozpoczną się w przyszłą niedzielę. Nauki rekolekcyjnej nie będzie jeszcze na Mszy Świętej o godz. 18:00 w sobotę. Zapraszamy na niedzielne Msze Święte. 

PLAN REKOLEKCJI:

PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA 

 • Msza Święta z nauką rekolekcyjną – o godz. 10:00 i 18:00

WTOREK

 • Po Mszy Świętej o godz. 10:00 – dodatkowo nauka rekolekcyjna dla chorych i starszych

CZWARTEK

 • Adoracja Najświętszego Sakramentu i indywidualna modlitwa w kaplicy

PIĄTEK

 • Dzień Drogi Krzyżowej

SOBOTA

 • Parafialny Dzień Pojednania – kapłani spowiedzi słuchać będą 
  w godzinach: 10:00 – 12:00 | 15:00 – 16:00 | 16:30 – 18:00 | 18:45 – 19:30

NIEDZIELA (zakończenie rekolekcji parafialnych)

 • Procesja z palmami wyruszy sprzed Domu Matki i Dziecka o godz. 11:15. Palmy będą święcone na wszystkich Mszach Świętych.

 • Misterium Męki Pańskiej – godz. 19:00 w kościele

 1. Do białych skarbon można składać ofiary na kwiaty i dekorację do Grobu Pańskiego i Ciemnicy. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!

 2. W dniach od 16 do 24 marca będzie trwać Nowenna za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli i bł. Jerzego Popiełuszki w intencji Ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania życia ludzkiego. Szczegóły na plakacie

 3. Do Domu Ojca odeszli: Zygmunt Szymański z os. Jagiellońskiego, Mierosława Bigosińska z os. Orła Białego, Halina Kuźlak z os. Orła Białego. 

ks. Andrzej Szczęsny

proboszcz

 

 

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 

KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

3.03.2024

Ewangelia J 2,13-25

 

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: „Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu Ojca mego targowiska”. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość o dom Twój pożera Mnie”. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: „Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?” Jezus dał im taką odpowiedź: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo”. Powiedzieli do Niego Żydzi: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?” On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo dobrze wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co się kryje w człowieku.
 

 1. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych i Jutrzni.
   

 2. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Po Mszy Świętej wieczornej nabożeństwo powołaniowe i spotkanie SWPK.
   

 3. Do białych skarbon można składać ofiary na kwiaty i dekorację do Grobu Pańskiego i Ciemnicy.
   

 4. Dzień Spowiedzi Parafialnej przeżywać będziemy 23 marca 2024 (sobota). 
   

 5. Rekolekcje wielkopostne dla Szkoły Podstawowej nr 10 odbędą się w dniach 11 – 13 marca. 
   

 6. Na dzieło pomocy Ad Gentes zebraliśmy 4 481 zł 32 grosze. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!
   

 7. W parafii p.w. bł. Bogumiła w dniu 6 marca o godz. 18:30 sprawowana będzie Msza Święta w intencji księży misjonarzy z naszej diecezji, a po niej konferencja misyjna. Szczegóły w gablocie. 
   

 8. Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w dniach 8 i 9 marca przeprowadzi zbiórkę żywności dla potrzebujących w sklepach sieci Biedronka, Lidl i Netto. 
   

 9. Do Domu Ojca odeszli: Zygmunt Szymański z os. Jagiellońskiego i Mirosława Bigosińska z os. Orła Białego. 

 

ks. Andrzej Szczęsny

proboszcz