Duchowieństwo

 ks. kanonik dr Andrzej SZCZĘSNY 

dr teol. - II Proboszcz Parafii
urodzony 1.02.1960, przyjął święcenia 1.06.1985, 
dzień imienin 16.05
nr tel. 426-66-33 wew. 30

Ksiądz Andrzej Szczęsny urodził się 1 lutego 1960 r.w Jarocinie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. Prymasa Józefa Glempa 1 czerwca 1985 r. Po święceniach mianowano go wikariuszem parafii w Orzechowie, a od 1 czerwca 1986 r. wikariuszem parafii bł. Radzyma Gaudentego w Gnieźnie. W tejże parafii przygotowywał Dzieci do Sakramentu I Komunii Świętej. Angażował się w katechizację - głosił katechezy neokatechumenalne w wielu parafiach. W 1990 r. zwolniony z archidiecezji gnieźnieńskiej do posługi katechisty wędrownego w ramach Drogi Neokatechumenalnej. Na początku został posłany na Białoruś. W tym czasie bp. Tadeusz Kondrusiewicz polecił mu opiekę nad odradzającą się parafią p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Bobrujsku, gdzie po utworzeniu się struktur parafialnych został proboszczem. Po 3 latach rozpoczął wędrówkę na Łotwę, gdzie w kilku parafiach zostały utworzone wspólnoty neokatechumenalne. Po niespełna pół roku na zaproszenie bpa Jana Pawła Lęgi został posłany z ekipą katechistów wędrownych do Kazachstanu, Uzbekistanu, Tadżekistanu, Turkmenistanu i Kirgizji. Podczas wędrówki w wielu miastach Azji Środkowej powstały wspólnoty neokatechumenalne. W 1995 r. mianowany przez bp. Lengę proboszczem katedralnej parafii św. Józefaw Karagandzie. Jednocześnie zajmował się budową kurii oraz adaptacją budynku przedszkola na potrzeby seminarium Redemptoris Mater w którym pełnił rolę ojca duchownego. Był także organizatorem roku jubileuszowego dla katolików w Kazachstanie. Organizował sympozja naukowe, m.in. o ks. Władysławie Bukowińskim. W tym czasie ukończył licencjat na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, a następnie podjął studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zakończone w 2006 r. obroną pracy pt. "Proces tworzenia się struktur i instytucji kościelnych w Kazachstanie i Azji Środkowej". W 2007 r. powrócił do posługi w Archidiecezji Gnieźnieńskiej gdzie od 1 czerwca został administratorem parafii św. Kazimierza we Wrześni, a następnie z dniem 26 czerwca 2008 r. proboszczem parafii św. Jana Chrzciciela w Szymanowicach. Dekretem Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego z dniem 26 czerwca 2009 r. mianowany proboszczem parafii Bł. Radzyma Gaudentego w Gnieźnie. Pod koniec 2009 r. mianowany wicedziekanem Dekanatu Gniezno II oraz Diecezjalnym Duszpasterzem Niewidomych. W dniu 23 kwietnia 2024 mianowany przez Prymasa Polski Wojciecha Polaka kanonikiem honorowym Kapituły Prymasowskiej.

Kustosz Relikwii bł. Radzyma Gaudentego
Diecezjalny Duszpasterz Niewidomych
Duszpasterz NSZZ "Solidarność" Emerytów i Rencistów Gniezna i Powiatu
Przewodniczący Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej
Asystent Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
Opiekun Rodzin Szensztackich
Opiekun Straży bł. Radzyma
Opiekun Zespołu "Caritas"
Prezbiter I Wspólnoty Neokatechumenalnej

 

KAPŁANI POSŁUGUJĄCY W PARAFII BŁ. RADZYMA GAUDENTEGO

1. ks. Krzysztof SZKOPEK
magister teologii – WIKARIUSZ 
święcenia przyjął 30.05.2009
w parafii od 30.06.2019 

2. ks. Łukasz TWARUŻEK
mgr teologii - WIKARIUSZ
święcenia przyjął 2.06.2007
w parafii od 1.07.2020

2. ks. Dawid MISTELSKI
mgr teologii - WIKARIUSZ
święcenia przyjął 29.05.2021
w parafii od 1.07.2024

3. Ks. Grzegorz PAWLACZYK
mgr teologii 
urodzony 17.12.1962, święcenia przyjął 9.06.1987, w parafii 1994, dzień imienin 3.09 
Zamieszkuje w wikariacie podczas przerw i urlopów

Katechista wędrowny, główny odpowiedzialny za Drogę Neokatechumenalną w Rumunii 
Prezbiter I Wspólnoty Neokatechumenalnej

 

KAPŁANI, KTÓRZY POSŁUGIWALI W PARAFII 


ksiądz kanonik Zbigniew Kapturczakks. kanonik Zbigniew KAPTURCZAK

Budowniczy kościoła i pierwszy Proboszcz Parafii w okresie od 30.08.1981r.do 05.05.2009r. mgr teol. ur. 24.05.1943, zm. 5.05.2009, w. 14.04.1966, u. 30.08.1981,

Ksiądz Zbigniew Kapturczak urodził się w Mińsku Mazowieckim 24 maja 1943 roku. Ochrzczony 13 czerwca otrzymał wyjątkowo trzy imiona: Zbigniew, Jan, Krzysztof. 
W 1960 r. został przyjęty do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. 14 kwietnia 1966 r. w Katedrze Gnieźnieńskiej w Millenium Chrztu Polski z rąk Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego otrzymał święcenie kapłańskie. Początkowo mianowano go wikariuszem parafii w Barcinie, a następnie w parafii św. Trójcy w Bydgoszczy. Po kilku latach przeniesiono Go do Bydgoskiej parafii Farnej skąd przeniesiono go do parafii św. Wawrzyńca w Gnieźnie. W 1980 r. Ks. Kapturczak został zaproszony przez ks. bpa. Jana Czerniaka. Słowa wypowiedziane wówczas przez Biskupa, ks. Zbigniew pamiętał do śmierci: "Jest wolą Księdza Prymasa żebyś poszedł na Winiary. Tam jeszcze nie ma parafii, nie ma kościoła, nie ma ziemi, nie ma pozwolenia, nie ma mieszkania, ale Ty tam pójdziesz. Mieszkać nie masz gdzie, ale pójdziesz do Księdza Dziekana to On Cię gdzieś przechowa. Będziesz organizował duszpasterstwo i zabiegał o pozwolenie na budowę kościoła. Ja się Ciebie nie pytam czy Ty chcesz czy nie, Ty tam pójdziesz!''. 
15 września 1981 r. Ksiądz Prymas Józef Glemp mianował ks. Zbigniewa Kapturczaka proboszczem parafii. W 1984 r. zafascynowany proboszcz Drogą Neokatechumenalną postanowił założyć I Wspólnotę Neokatechumenalną i otworzyć swoją parafię jako pierwszy w Archidiecezji Gnieźnieńskiej w formie Drogi Neokatechumenalnej. 20 kwietnia 1994 r. został mianowany Kanonikiem Honorowym Kapituły Prymasowskiej. 
1 stycznia 2000 r. zgodnie z kan. 553 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego został nominowany Dziekanem Dekanatu Gniezno II. 4 sierpnia 2000 r. przeszedł zawał serca. 22 listopada 2007 r. zajął 6 miejsce w Ogólnopolskiej Galii Proboszcza Roku 2007. 17 stycznia 2008 r. trafił do szpitala. Diagnoza wskazuje na Nowotwór Złośliwy. Rok 2009 to nieustanne pogarszanie się stanu zdrowia ks. Proboszcza. Podczas Wigilii Paschalnej wraz z I Wspólnotą Neokatechumenalną uroczyście zakończył Drogę Neokatechumenalną. 5 maja 2009 r. w 66. roku życia, w 44. roku kapłaństwa o godzinie 21.57 zmarł. 
10 maja 2009 r. podczas Mszy św. o godz. 15.00 ks. bp. Bogdan Wojtuś dokonał uroczystego wprowadzenia trumny z ciałem ks. Kanonika do kościoła parafialnego. 11 maja 2009 r. pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego Henryka Muszyńskiego, biskupa Wojciecha Polaka oraz biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego odbył się pogrzeb śp. Księdza Proboszcza. Pochowano go na Cmentarzu św. Ap. Piotra i Pawła w Gnieźnie.

Kanonik Honorowy Kapituły Prymasowskiej AG
I Kustosz Relikwii św. Radzyma Gaudentego
Dziekan Dekanatu Gniezno II
Członek Rady Duszpasterskiej i Rady Kapłańskiej AG
Sekretarz Archidiecezjalnej Rady do spraw ekonomicznych
Diecezjalny Duszpasterz Ludzi Pracy
Diecezjalny Duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezjalny Duszpasterz Związku Niewidomych
Diecezjalny Duszpasterz NSZZ "Solidarność" Emerytów i Rencistów Gniezna i Powiatu
Spowiednik alumnów PWSD
Prezbiter I Wspólnoty Neokatechumenalnej
Asystent Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
Asystent Żywego Różańca Rodzin
Asystent Zespołu "Caritas"
Opiekun Rodzin Szensztackich
Opiekun Stowarzyszenia Wspierania Powołań Kapłańskich
Opiekun Straży św. Radzyma
Dyrektor drukarni "SCRIPTOR"
 


WIKARIUSZE I INNI KAPŁANI PRACUJĄCY W PARAFII

1. Śp. Ks. Stefan Kałmucki 
2. Ks. Marian Zalewski 
3. Śp. Ks. Zenon Guban 
4. Ks. Leszek Chudziński
5. Ks. Henryk Micek 
6. Ks. Andrzej Śliwarski 
7. Ks. Henryk Górski 
8. Ks. Stanisław Kubacki 
9. Ks. dr Andrzej Szczęsny  
10. Śp. Ks. Henryk Szpirra 
11. Ks. Grzegorz Pawlaczyk 
12. Ks. Sławomir Szwagrzyk
13. Ks. dr Andrzej Jasiński
14. Ks. Ryszard Skrzypczak 
15. Ks. Wojciech Cierniak
16. Ks. Jerzy Poznań 
17. Ks. Adam Czechorowski 
18. Ks. Krzysztof Tarbicki 
19. Ks. Jarosław Ścieraszewski
20. Ks. Cezary Sierakowski 
21. Ks. Marek Żurawski 
22. Ks. Tomasz Kubacki 
23. Ks. Stefan Łątka 
24. Ks. dr Tomasz Trzaskawka 
25. Ks. dr Marek Sobociński  
26. Ks. Zbigniew Szambora
27. Ks. dr hab. Tomasz Rakoczy 
28. Ks. Piotr Koczorowski
29. Ks. Konstanty Mrozek 
30. Ks. Stanisław Głowski
31. Ks. dr Michał Sołomieniuk
32. Ks. Marek Michalak 
33. Ks. Radosław Kaźmierski 
34. Ks. Jarosław Banasiak 
35. Ks. Grzegorz Kwaśniewski 
36. Ks. Sławomir Kozik
37. Ks. Rafał Budzyński
38. Ks. Waldemar Myka
39. Ks. Tadeusz Bachorz 
40. śp. ks. Henryk Tomczyk
41. ks. Arkadiusz Ksycki
42. ks. Jakub Janiak
43. ks. Krzysztof Brzykcy
44. ks. Grzegorz Woliński
45. śp. ks. Krzysztof Urbaniak
46. ks. Piotr Dobrasz
47. ks. Adam Sarbinowski