Litania

 LITANIA

DO BŁ. RADZYMA GAUDENTEGO

PIERWSZEGO ARCYBISKUPA GNIEŹNIEŃSKIEGO

  

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. 
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. 

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 

Święta Maryjo, Królowo wyznawców, módl się za nami. 

Święty Radzymie Gaudenty, 

Ozdobo Kościoła świętego, 

Urodzony na czeskiej ziemi, 

Bracie i towarzyszu świętego Wojciecha,

Misjonarzu Czechów, Węgrów, Prusów i Polaków, 

Naśladowco Chrystusa, 

Wierny sługo Maryi, 

Ukochany synu świętego Benedykta, 

Pierwszy arcybiskupie gnieźnieński, 

Gorliwy pasterzu owczarni Chrystusowej, 

Wzorze cnót kapłańskich, 

Pasterzu pragnący zbawienia dusz, 

W przepowiadaniu Ewangelii niestrudzony, 

Krzewicielu wiary świętej, 

Złe obyczaje wykorzeniający, 

Nad występkami bolejący, 

Pomocniku pokutujących, 

Mistrzu skromności i świątobliwości, 

Pocieszycielu utrapionych, 

Uzdrowienie chorych, 

Ojcze ubogich i sierot, 

Chlubo narodu polskiego, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 

W. W swej miłości Bóg wybrał mężów świętych. 
O. Aby prawda zajaśniała w Jego Kościele. 

Módlmy się. 
Boże, światłości i pasterzu wiernych, Ty dałeś Kościołowi Gnieźnieńskiemu Świętego Radzyma, aby Twoje owce karmił słowem i kształtował własnym przykładem, Ty przez pasterskie trudy doprowadziłeś go do wiecznej radości, spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, którą głosił i mężnie szli drogą chrześcijańskiego życia, którą wskazywał. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.