Historia

 

Powstanie parafii na gnieźnieński Winiarach wiąże się głównie z przyłączeniem do Gniezna Winiar oraz planem budowy bloków mieszkalnych dla ok. 15 tysięcy mieszkańców. Gnieźnieńska kuria z prośbą na budowę kościoła do władz państwowych występowała kilkakrotnie od 1975 roku. W 1981 roku mieszkańcy trzech nowopowstałych osiedli naciskali na Urząd Wojewódzki w Poznaniu, a szczególnie na Wydział Wyznań o pozwolenie na budowę kościoła. 24 lutego 1981 roku władze PRL-u udzieliły pozwolenia na budowę kościoła.

 


fundamenty kościołabudowa kościoła
widok na osiedle Orła Białegopierwsza kaplica

 

12 maja 1981 roku Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński dekretem erygował parafię pod wezwaniem bł. Radzyma Gaudentego - pierwszego arcybiskupa metropolity na ziemiach polskich, przyrodniego brata św. Wojciecha.

W ciągu dwóch pierwszych miesięcy wybudowano oraz wyposażono tymczasową kaplicę. Pierwsza Msza św. na terenie parafii została odprawiona na dworze 30 sierpnia 1981 roku pod przewodnictwem biskupa Jana Czerniaka. 20 czerwca 1983 roku w Poznaniu Papież Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny dla kościoła, wydobyty z podziemi katedry gnieźnieńskiej z fundamentów pierwszego ołtarza. Aktu wmurowania kamienia węgielnego dokonał 21 listopada 1983 roku kard. Józef Glemp. W 1984 roku proboszcz parafii ks. Zbigniew Kapturczak zafascynowany Drogą Neokatechumenalną otworzył swoją parafię, jako pierwszą w archidiecezji, w formie Drogi Neokatechumenalnej.

 

10 grudnia 2000 roku abp. Henryk Muszyński, dokonał uroczystej konsekracji świątyni i ołtarza, jako wotum Roku Jubileuszowego Archidiecezji Gnieźnieńskiej. 

 

 

W 2001 roku na frontonie Domu Parafialnego umieszczono płaskorzeźbę z brązu przedstawiającą Prymasa Tysiąclecia, jako wotum dziękczynne za erygowanie parafii. Jej autorem jest Wawrzyniec Samp z Gdańska. W 2002 roku parafia otrzymała relikwie św. Faustyny, a w 2003 roku odnaleziono w Pradze i odzyskano relikwie bł. Radzyma Gaudentego. W 2004 roku papież Jan Paweł II zezwolił na używanie przed imieniem Radzym tytułu święty. W 2005 roku jako wotum za encyklikę o eucharystii i życie Jana Pawła II otwarto odrestaurowaną kaplicę NS oraz przeprowadzono misje pod przewodnictwem bpa Józefa Zawitkowskiego oraz ojca Jana Góry, które wprowadziły wiernych w przygotowania do świętowania millenium śmierci Radzyma Gaudentego oraz do 25-lecia parafii.

W 1988 roku obok budowy kościoła rozpoczęła się budowa Archidiecezjalnego Domu Matki i Dziecka. W 1989 roku parafia osiągnęła największą liczbę wiernych – 16 400 osób.

 

 

W 1991 roku otwarto kaplicę filialną w Łabiszynku.

 

17 grudnia 1995 roku mimo niedokończonej pracy świątynię oddano do użytku zwykłym aktem poświęcenia dokonanym przez abpa Henryka Muszyńskiego. Trzy lata później bp Bogdan Wojtuś poświęcił piętnaście stacji drogi krzyżowej oraz monumentalną rzeźbę pt. Obraz Rodzącego się Kościoła wykonaną z brązu przez prof. Józefa Petruka. W 1999 roku wykończono teren wokół kościoła, wybudowano Grotę NMP z Fatimy, a świątynię wyposażono dębowe ławy. W kwietniu 2000 roku w kościele odbywały się częściowo uroczystości odpustowe ku czci św. Wojciecha – brata patrona parafii.

 

Uroczyste Ogólnopolskie obchody 1000-lecia śmierci św. Radzyma rozpoczęły się w czerwcu w katedrze, brał w nich udział cały Episkopat Polski. Centralne uroczystości jubileuszowe miały miejsce w parafii 8 października pod przewodnictwem prymasa Czech kard. Miloslava Vlka oraz koncelebrą 14 polskich biskupów, transmitowane przez TVP Polonia. Pod koniec 2006 roku wydano książkę zawierającą 25-letnią historię parafii.

Pierwszy proboszcz ks. Zbigniew Kapturczak zmarł 5 maja 2009 po ciężkiej chorobie. Jednocześnie obowiązki proboszcza do czasu powołania nowego przejął dotychczasowy wikariusz parafii ks. Konstanty Mrozek. Z dniem 25 czerwca 2009 roku dekretem abpa Henryka Muszyńskiego obowiązki proboszcza parafii przejął były wikariusz parafii pod koniec lat 80., ks. dr Andrzej Szczęsny.

W maju 2014 roku zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gniezna plac przed kościołem otrzymał imię ks. kanonika Zbigniewa Kapturczaka - pierwszego budowniczego świątyni. 5 maja odprawiona została uroczysta Msza święta, której przewodniczył ks. kan. Andrzej Grzelak wraz z innymi kapłanami, a po niej ks. Proboszcz Andrzej Szczęsny wraz z p. Marią Kocoń odsłonili pamiątkową tablicę oraz dokonano poświęcenia placu im. ks. kan. Zbigniewa Kapturczaka.


WAŻNIEJSZE UROCZYSTOŚCI I WYDARZENIA:

ROK 1981

01.07.1981          Wchodzi w życie Akt Erekcyjny parafii wydany przez Prymasa Stefana Wyszyńskiego

30.08.1981         Rozpoczęcie życia parafii; poświęcenie tymczasowej Kaplicy – ks. bp Jan Michalski

05.09.1981         Zorganizowanie Służby Ołtarza

06.09.1981         Powołanie Zespołu Charytatywnego

27.09.1981         Powołanie Żywego Różańca

 

ROK 1982

05.05.1982          Poświęcenie Drogi Krzyżowej w Kaplicy – ks. bp Jan Czerniak

02-09.05.1982     Misje Jubileuszowe w parafii – misjonarze: ks. Witalis Jankowski i ks. Rajmund Sroka z Krakowa

11.07.1982          Otwarcie biblioteki parafialnej

23.09.1982          Powitanie Obrazu Nawiedzenia NMP

 

ROK 1983

07.05.1983          Powołanie Rady Parafialnej

08-12.05.1983     Odnowienie Misji Parafialnych – misjonarze jw.

11.06.1983          Powołanie Straży Św. Radzyma

20.06.1983          Pielgrzymka parafialna na spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Poznaniu - poświęcenie kamienia węgielnego pod kościół

21.11.1983          Wmurowanie kamienia węgielnego i poświęcenie fundamentów kościoła – ks. Prymas Józef Glemp

 

ROK 1984

13.02.1984          Powołanie Poradnictwa Prawnego

03.05.1984          Poświęcenie nowopostawionej przydrożnej kapliczki w Pyszczynie - ks. dziekan Tadeusz Pomin

30-31.05.1984     Wizytacja kanoniczna – ks. bp Jan Czerniak

03.06.1984          Pierwsze uroczystości prymicyjne syna parafii ks. Andrzeja Stefańskiego

 

ROK 1985

01.06.1985          Prymicje ks. Jana Łykowskiego i ks. Pawła Krzewińskiego

12.06.1985          Poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego pod Dom Parafialny – ks. Prymas Józef Glemp

 

ROK 1986

14.04.1986          20 lecie kapłaństwa ks. Proboszcza Zbigniewa Kapturczaka

08.06.1986          Prymicje ks. Jarosława Kulpińskiego

31.08.1986          Uroczyste obchody 5-lecia parafii oraz poświęcenie i umieszczenie krzyża na wieży Domu Parafialnego – ks. bp Jan Michalski

 

ROK 1987

12.06.1987          Pielgrzymka parafialna na spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Gdańsku

14.10.1987          Poświęcenie części katechetycznej Domu Parafialnego im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego – ks. bp Jan Czerniak

 

ROK 1988

14.10.1988          Poświęcenie części administracyjnej Domu Parafialnego i mieszkań księży – ks. bp Bogdan Wojtuś

16.10.1988          Jubileusz 10 lecia pontyfikatu Ojca Świętego JP II – modlitwa dziękczynna parafian z całonocnym 

czuwaniem

 

ROK 1989

07.06.1989          Powołanie Kręgu Rodzin Szensztackich

28.06.1989          Teatr Gnieźnieński wystawia w Wieczerniku sztukę: Dzień Gniewu Romana Bradstaettera

 

ROK 1990

27.05.1990          Prymicje ks. Karola Kozłowskiego, wyświęconego w Poznaniu, kapłana Towarzystwa Chrystusowego dla

Polonii Zagranicznej

01.06.1990          Poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego pod Archidiecezjalny Dom Matki i Dziecka na terenie parafii – ks. Prymas Glemp w obecności fundatorki – p. Barbary Piaseckiej-Johnson

08-09.06.1990     Wizytacja kanoniczna – ks. bp Jan Nowak, ks. bp Jan Czerniak i ks. bp Bogdan Wojtuś

 

ROK 1991

14.04.1991          Jubileusz 25-lecia kapłaństwa ks. Proboszcza ZbigniewaKapturczaka

30.08.1991          Jubileusz 10-lecia parafii z udziałem ks. Prymasa Józefa Glempa oraz otwarcie i poświęcenie Drukarni „Scriptor” i ukazanie się pierwszego numeru „Tygodnika Parafialnego”

 

ROK 1992

19.04.1992          Zmiana nazwy „Tygodnika Parafialnego” na „Winnica”

31.05.1992          Prymicje ks. Tadeusza Kwitowskiego

14.10.1992          Powstaje Parafialne Kolo Towarzystwa Świętego Wojciecha

30.12.1992          Opłatek Parafialny z udziałem ks. abpa Henryka Muszyńskiego i poświęcenie obrazu „Ostatnia Wieczerza” w Wieczerniku - autorstwa Jana Wizy

 

ROK 1993

15.04.1993          Zawieszenie krzyży w salach wszystkich przedszkoli   na terenie parafii

20.11.1993          Otwarcie i poświęcenie Domu Matki i Dziecka – ks. Kardynał Prymas Józef Glemp

     

ROK 1994

18.04.1994          Powstaje Parafialne Stowarzyszenie Wspierania Powołań Kaplańskich

20.04.1994          Nominacja ks. Proboszcza na Honorowego Kanonika Kapituły Prymasowskiej

22.04.1984          Początek Katechez neokatechumenalnych – pierwszych w Archidiecezji Gnieźnieńskiej

27.05.1984          Zawiązanie się I Wspólnoty Neokatechumenalnej

10.05.1994          Powołanie organizacji dla dziewcząt – „Bielanki”

30.06.1994          Honorowa wizyta ks. abpa Henryka Muszyńskiego wraz z Kapitułą Prymasowską

10.10.1994          Ustanowienie Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św.

13.10.1994          Powołanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej w miejsce Rady Parafialnej

       

ROK 1995

14.10.1995          Zawiązuje się organizacja rodzin: Ruch Domowego Kościoła

17.12.1995          Otwarcie i poświęcenie świątyni – ks. abp Henryk Muszyński

       

ROK 1996

02.02.1996          Powstanie Parafialnego Koła Sympatyków „Radia Maryja”

14.04.1996          30 lecie kapłaństwa ks. Proboszcza Zbigniewa Kapturczaka

26.05.1996          Prymicje ks. Witosława Ceglarka

07-08.06.1996     Wizytacja kanoniczna – ks. abp Henryk Muszyński

30.08.1996          Jubileusz 15 lecia parafii, 5. rocznica Drukarni oraz tygodnika parafialnego „Winnica”

 

ROK 1997

10-18.05.1997     Misje Ewangelizacyjne - Księża Salezjanie 

18.11.1997          Powołanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

21.12.1997          Poświęcenie nowego krzyża i kapliczki Matki Bożej w Goślinowie

 

ROK 1998

03.04.1998          Poświęcenie Drogi Krzyżowej autorstwa Marka Rony – ks. bp Bogdan Wojtuś

31.05.1998          Prymicje ks. Pawła Błochowiaka

14.10.1998          Zorganizował się Młodzieżowy Zespół Wokalno-Muzyczny

17.12.1998          Poświęcenie rzeźby w prezbiterium – ks. bp Bogdan Wojtuś

 

ROK 1999

22.04.1999          Prymicje ks. Macieja Pacanowskiego

23.04.1999          Prymicje ks. Marcina Wojtaszka

07.06.1999          Pielgrzymka parafialna na spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Bydgoszczy

01.08.1999          Zawiązała się organizacja czcicieli Ślicznej Pani –  Rodzina Fatimska

30.08.1999          Poświęcenie groty MB Fatimskiej i pierwszy Różaniec Fatimski – ks. bp Bogdan Wojtuś

 

ROK 2000

25.03.2000          Zapoczątkowanie Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

10.06.2000          Prymicje ks. Bartosza Wojtaszka

04.08.2000          Zawał serca u ks. Proboszcza. Gorąca modlitwa wiernych o powrót do zdrowia

09.12.2000          Powołanie Parafialnego Klubu Sportowego „Gaudenty”

10.12.2000          Uroczyste poświęcenie świątyni – konsekracja – ks. abp Henryk Muszyński

       

ROK 2001

14.04.2001          35 lecie kapłaństwa ks. Proboszcza Zbigniewa Kapturczaka

30.08.2001          20 lecie parafii – ks. abp Henryk Muszyński

10.12.2001          Poświęcenie płaskorzeźby Prymasa Tysiąclecia na frontonie Domu Parafialnego – ks. bp Bogdan Wojtuś

 

ROK 2002

6.01-4.03.2002    Wizytacja kanoniczna – ks. bp Bogdan Wojtuś

19.05.2002          Prymicje ks. Szymona Gołoty

05.09.2002          Parafia otrzymuje relikwie św. Faustyny

 

ROK 2003

09.04.2003          Sprowadzenie relikwii bł. Radzyma Gaudentego z Pragi – specjalna ekspedycja parafialna

26.04.2003          Uroczyste przekazanie i procesyjne wprowadzenie relikwii Patrona do kościoła Bł. Radzyma Gaudentego

29.06.2003          Prymicje ks. Piotra Modrzejewskiego, wyświęconego  w Chorwacji

14.10.2003          Poświęcenie części relikwiarza – srebrnej kasety w kształcie świątyni z relikwiami Patrona Parafii bł. Radzyma Gaudentego

 

ROK 2004

15.10.2004          Parafialny Zespół Charytatywny wszedł w struktury Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej i przyjął nazwę Parafialny Oddział Caritas

10.12.2004          Decyzją ks. abpa Gnieźnieńskiego, zgodnie z zasadą: ad modum cultus, można używać zamiennie tytułu: Błogosławiony lub Święty Radzym Gaudenty

       

ROK 2005

15.08.2005          Otwarcie i poświęcenie nowego wystroju Kaplicy Najświętszego Sakramentu

17.12.2005          10. rocznica otwarcia i poświęcenia kościoła  – ks. bp. Józef Zawitkowski

17-23.12.2005     Misje Jubileuszowe – bp Józef Zawitkowski i o. Jan Góra

         

ROK 2006

21.03.2006          Umieszczenie w kościele kompletnego relikwiarza bł. Radzyma Gaudentego

14.04.2006          Uroczyste obchody 40. rocznicy święceń kapłańskich ks. Proboszcza Zbigniewa Kapturczaka

18.06.2006          Prymicje ks. Sebastiana Krystkowiaka, wyświęconego w Szwajcarii

30.08.2006          25. lecie parafii, 15 lecie parafialnej drukarni „Scriptor”, 15. lecie tygodnika parafialnego

5-8.10.2006         Ogólnopolskie obchody Millenium Śmierci Świętego Radzyma Gaudentego

05.10.2006          Sympozjum naukowe ku czci św. Radzyma

07.10.2006          Finał Ogólnopolskiego Konkursu o Świętym Radzymie Gaudentym

08.10.2006          Centralna Uroczystość Milenium Śmierci Świętego  Radzyma Gaudentego w parafii z udziałem 

                         Prymasów: Czech - Kardynała Miloslava Vlka i Polski  – Kardynała Józefa Glempa; Arcybiskupów Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Poznańskiej, Wrocławskiej i Astana w Kazachstanie; Biskupów dawnej Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Biskupów z niej pochodzących

31.12.2006          Zakończenie Roku Milenijnego Śmierci Świętego Radzyma – bp Wojciech Polak

31.12.2006          Promocja książki „Parafia Błogosławionego Radzyma Gaudentego w Gnieźnie”, zawierającej 25 lat historii Parafii

       

ROK 2007

10.02.2007          Przyznanie nagrody za książkę o parafii przez Zarząd Towarzystwa Miłośników Gniezna

24.06.2007          Zawiązanie się organizacji młodzieżowej Laboratorium Wiary i uroczyste otwarcie kawiarenki „Cafe LW”

04.08.2007          Parafia otrzymała relikwie św. Jana Vianneya

23.09.2007          Wizytacja pasterska – ks. bp Wojciech Polak

22.11.2007          Udział delegacji parafialnej w uroczystej Gali Proboszcza Roku 2007 w Warszawie

               

ROK 2008

02.01.2008          10 lecie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej - Msza św. w krypcie Bł. Radzyma Gaudentego  w Katedrze - ks. abp Henryk Muszyński

17.01.2008          Choroba ks. Proboszcza Zbigniewa Kapturczaka;  nowotwór złośliwy - permanentna modlitwa parafian i innych

20.02.2008          Wprowadzenie cotygodniowej Celebracji Słowa Bożego

14.10.2008          Poświęcenie odrestaurowanej i w pełni skatalogowanej biblioteki parafialnej - ks. bp Wojciech Polak

 

ROK 2009 

18 stycznia 2009         20-lecie Ruchu Rodzin Szensztackich oraz peregrynacja relikwii Joanny Beretty Mola

14 lutego 2009            Turniej Szachowy 

5 maja 2009                 śmierć ks. kan. Zbigniewa Kapturczaka 

11-13 maja 2009          uroczystości pogrzebowe ks. Proboszcza

28 czerwca 2009         uroczyste wprowadzenie przez biskupa Bogdana Wojtusia nowego proboszcza, którym został ks. dr Andrzej Szczęsny

15 listopada 2009        montaż słowno-muzyczny z okazji święta Niepodległości

10-12 grudnia 2009     uroczystość rocznicy konsekracji kościoła

 

ROK 2010 

13 lutego 2010            przekazanie kolejnej rodzinie Szensztackiej korony do obrazu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej i uroczysty Różaniec Fatimski

2-3 maja 2010              udział parafii w parafiadzie w Inowrocławiu (sukces naszych sportowców i zespołu Dla Jego Chwały)

5 maja 2010                  rocznica śmierci ks. kan. Zbigniewa Kapturczaka i odsłonięcie medalionu z wizerunkiem ks. kanonika w kruchcie

1 czerwca 2010           jubileuszowa Msza Święta w rocznicę święceń kapłańskich ks. Andrzeja Szczęsnego

30 sierpnia 2010          rocznica powstania parafii – pożegnanie długoletniego organisty Pana Jerzego Karasiewicza, wręczenie medalu za długoletnią i gorliwą pracę. Obecni byli chłopcy i mężczyźni, którzy przyjęli imię Radzym (7 osób)

10 grudnia 2010          10 rocznica konsekracji świątyni

26 grudnia 2010          uroczystość świętej Rodziny i poświęcenie organów przez ks. arcybiskupa Józefa Kowalczyka

 

ROK 2011

Rok 2011 zaczął się dla naszej parafii ważnym wydarzeniem. Nasza parafianka Anna Bukowska złożyła śluby wieczyste w klasztorze w Sandomierzu. W uroczystości brała udział cała wspólnota sióstr, proboszcz ks. Andrzej Szczesny i rodzice siostry Jolanty (imię zakonne). Radosnym wydarzeniem tego roku było też ogłoszenie Jana Pawła II błogosławionym (1 maja 2011). W tym dniu w kościele wierni mogli obejrzeć uroczystość na wielkim telebimie. Zakończeniem uroczystości była procesja, w której ks. Proboszcz wniósł obraz Jana Pawła II i umieścił go w prezbiterium (później w kaplicy Najświętszego Sakramentu). 

11 czerwca 2011         odbył się kolejny festyn parafialny z wieloma atrakcjami

28-30 sierpnia 2011     z okazji zbliżającej się kolejnej rocznicy powstania parafii przeżywaliśmy rekolekcje głoszone przez Franciszkanina brata Zbigniewa z Pakości. Gościem specjalnym był Prymas Józef Kowalczyk. Sprawowana Msza Święta w koncelebrze z kapłanami wcześniej posługującymi w naszej parafii. 

 

ROK 2012 

18 lutego 2012            kolejna zabawa karnawałowa

24 sierpnia 2012          Misje Parafialne głoszone przez Ojców Salezjanów

3 czerwca 2012           25-lecie święceń kapłańskich ks. Grzegorza Pawlaczyka – katechisty Drogi Neokatechumenalnej

25 listopada 2012        uroczystość Chrystusa Króla oraz 15-lecie istnienia Akcji Katolickiej w naszej parafii

 

ROK 2013 

8 stycznia 2013           występ Eleni – koncert kolęd i pastorałek

1 kwietnia – 5 maja 2013 Misje Ewangelizacyjne na rynku miasta prowadzone przez Wspólnoty Neokatechumenalne z parafii

 

ROK 2014 

 

Marzec 2014               wizyta świeckiej misjonarski Pani Anny Krogulskiej z kopią Całunu Turyńskiego. Kopia została zakupiona przez parafię i od tej pory w Wielki Post umieszczana w prezbiterium kościoła

W maju 2014 roku       zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gniezna plac przed kościołem otrzymał imię ks. kanonika Zbigniewa Kapturczaka - pierwszego budowniczego świątyni. 5 maja odprawiona została uroczysta Msza święta, której przewodniczył ks. kan. Andrzej Grzelak wraz z innymi kapłanami, a po niej ks. Proboszcz Andrzej Szczęsny wraz z p. Marią Kocoń odsłonili pamiątkową tablicę oraz dokonano poświęcenia placu im. ks. kan. Zbigniewa Kapturczaka.

27 kwietnia 2014        modlitewne czuwanie przed uroczystością kanonizacji Jana Pawła II, poświęcenie pamiątkowej tablicy

30 lipca 2014               odwiedziny Skautów z Białorusi

14 października 2014  w kaplicy umieszczone zostały nowe relikwiarze (św. Jana Pawła II i św. Siostry Faustyny Kowalskiej)

 

ROK 2015 

19 kwietnia 2015        odwiedziny kleryków z seminarium – niedziela powołaniowa

10-12 grudnia 2015     15 rocznica konsekracji kościoła zgromadziła wielu wiernych na uroczystej Mszy Świętej sprawowanej przez ks. Proboszcza oraz kapłanów, którzy z tej parafii pochodzą i tych, którzy w niej pracowali. Po Eucharystii na agapie w wieczerniku wspominano zmarłego proboszcza, ofiarodawców oraz można było obejrzeć film z budowy kościoła. Zakończeniem był koncert muzyczny przygotowany przez młodzież

 

ROK 2016

8 lutego 2016              odwiedziny Ojca Paulo, który przywiózł do parafii relikwie Ojca Pio – habit, rękawiczka, fragment bandaża z krwią. Duchowny opowiadał o procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym Ojca Pio. Można było wtedy uczcić relikwie przez ich ucałowanie. 

12 marca 2016             nabożeństwo ekumeniczno-dziękczynne za 1050 lat chrztu Polski. Na zakończenie wspólne wyznanie wiary wszystkich obecnych.

24 kwietnia 2016        symbole światowych Dni Młodzieży w naszej świątyni – można przez modlitwę przez czuwanie przy krzyżu zagłębić się w mękę i śmierć Chrystusa. 

27 sierpnia 2016          minifestyn z okazji 35-lecia powstania parafii

 

ROK 2017 

11-13 maja 2017          obchody 100lecia objawień Fatimskich: nabożeństwo majowe z konferencją Maryjną, które wygłosił ks. Paweł Podeszwa. Procesja z figurą Matki Bożej i uroczysty różaniec fatimski

23 – 26 maja 2017        śmierć i uroczystości pogrzebowe ks. rezydenta Henryka Tomczyka

7 października 2017   zakończenie obchodów objawień fatimskich i ogólnopolska modlitwa różańcowa wzdłuż granic Polski z udziałem parafian

 

ROK 2018 

18 lutego 2018            wystawa poświęcona bł. Jerzemu Popiełuszko – były to pamiątki i fotografie związane z legendarnym kapelanem Solidarności

24 marca 2018             dla osób mających problem ze słuchem oraz niepełnosprawnych trudności sprawiała spowiedź. Aby poprawić komfort zostały wykonane 3 konfesjonały typu zamkniętego. Zostały one poświęcone przez dziekana ks. Ryszarda Balika

16 października 2018  w 40 rocznicę wyboru ks. Karola Wojtyły na stolicę apostolską został odmówiony uroczysty Różaniec przeplatany pieśniami maryjnymi i wierszami w wykonaniu zespołu Dla Jego Chwały

 

ROK 2019 

21 stycznia 2019         występ zespołu Zbrucz z Ukrainy – śpiewanie kolęd oraz ludowych ukraińskich piosenek.

16 marca 2019             pasyjny koncert w wykonaniu artystów z Poznania.

24 listopada 2019        20-lecie Akcji Katolickiej z udziałem członków z całej archidiecezji gnieźnieńskiej. 

 

ROK 2020

Marzec 2020               ze względu na pandemię wiele zmieniło się nie tylko w parafii, ale i w kraju. Konferencja Episkopatu Polski poinformowała o obostrzeniach z powodu zachorowań na koronowirusa. Od 15 marca zostało odwołanych lub odbywały się on-line wydarzenia i spotkania. W naszej parafii zorganizowano internetowe transmisje Mszy Świętych oraz rekolekcje ks. Krzysztofa. 

12 kwietnia 2020        procesja rezurekcyjna (tylko kapłani i LSO). Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem przed bramą kościoła oraz z wieży kościoła. 

17 – 24 kwietnia 2020  katechezy przygotowane przez lektorów w formie filmików w oparciu o Słowo Boże 

Maj 2020         rozważania maryjne (on-line) „W cieniu maryjnego płaszcza”

11 czerwca 2020         Procesja Bożego Ciała w okresie pandemii ograniczyła się do usytuowania ołtarzy wokół kościoła. Odbywała się przy przestrzeganiu zasad higienicznych.

24 czerwca 2020         śmierć i uroczystości pogrzebowe ks. Krzysztofa Urbaniaka. Będąc rezydentem pomagał w parafii w miarę swoich możliwości. 

Grudzień 2020            Internetowe adwentowe rekolekcje online

Grudzień 2020 z         organizowanie i przekazanie darów dla DPS Mielżyn prowadzonym przez siostry Dominikanki

 

ROK 2021 

Styczeń 2021               ze względu na pandemię zamiast kolędy zostały w świątyni sprawowane tzw. Msze Święte kolędowe. Można też było uzupełnić wpisy do ksiąg parafialnych. 

22 – 26 marca 2021     rekolekcje wielkopostne transmitowane za pośrednictwem strony internetowej. Głównym tematem rozważań było „Pragnienie Boga” – na ten temat wypowiadali się małżonkowie, młodzież oraz dzieci

16 maja 2021                rozpoczęcie obchodów 40-lecia parafii – Słowo Boże ks. Macieja Olczyka nawiązujące do zbliżającej się rocznicy i o związku kardynała Stefana Wyszyńskiego z parafią

29 sierpnia 2021          w przededniu faktycznej rocznicy swój udział w obchodach miały dzieci. Po Mszy Świętej odbył się krótki występ zatytułowany „Dzieci św. Radzymowi” 

30 sierpnia 2021          początkiem obchodów rocznicowych było krótkie spotkanie Proboszcza z zaangażowanymi w działaniach na rzecz parafii. Otrzymali oni specjalnie wybite medale oraz dyplomy. Po tym spotkaniu rozpoczęła się dziękczynna Msza Święta sprawowana przez Prymasa Polski ks. abpa Wojciecha Polaka. Po Eucharystii w krótkiej procesji udaliśmy się na plac pod tablicę budowniczego i pierwszego Proboszcza ks. Zbigniewa Kapturczaka. Na zakończenie ks. Prymas i ks. Proboszcz wypuścili 40 kolorowych balonów. Agapa w Wieczerniku zakończyła tę uroczystość. 

Sierpień 2021              wydano książkę o parafii i wydarzeniach z lat 2007 – 2021 

17 października 2021  zakończenie obchodów 40-lecia parafii rozpoczęła Msza Święta odpustowa przed którą odbyło się wręczenie nagród i dyplomów za udział w konkursach. Przed Mszą Święta mieliśmy okazję obejrzeć scenkę z życia patrona. W uroczystej Eucharystii wzięli udział kapłani związani z naszą parafią, a po niej udali się na probostwo na agapę. 

 

ROK 2022

Styczeń 2022               spotkania kolędowe w kościele wg ustalonego porządku

Marzec 2022               rekolekcje wielkopostne „W drodze”. W każdą sobotę Wielkiego Postu maszerując wokół jeziora Winiary można było rozważać Słowo Boże i dzielić się świadectwem. Prowadziła to grupa modlitewna Galilea. 

Wielki Post 2022         Rekolekcje dla dorosłych prowadził rzecznik kurii – ks. Remigiusz Malewicz 

Niedziela Palmowa 2022 jak co roku odbyła się procesja z palmami, którą prowadziły Wspólnoty Neokatechumenalne. 

23 – 24 kwietnia 2022  piesza pielgrzymka młodzieży z Ostrowa Lednickiego do Grobu św. Wojciecha

23 kwietnia 2022        uroczyste rozpoczęcie peregrynacji Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

14 października 2022  pielgrzymka na Pola Lednickie i dziękczynna Eucharystia za wybór papieża Polaka

16 października 2022  uroczystości odpustowe ku czci bł. Radzyma Gaudentego

 

ROK 2023

9 – 10 lutego 2023 trzydniowe Misje Święte przygotowujące do peregrynacji kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej, które głosił paulin ks. Krzysztof Kowalski

Program uroczystości:

•          Powitanie kopii Obrazu

•          Apel Jasnogórski 

•          Pasterka Maryjna z udziałem kapłanów posługujących w parafii

•          Całonocne czuwanie 

•          Jutrznia 

•          Godzinki ku czci NMP

•          Msza Święta dla małżeństw 

•          Spotkanie dla przedszkolaków i dzieci 

•          Spotkanie dla młodzieży 

•          Msza Święta z udziałem chorych 

•          Msza Święta i pożegnanie – przejazd do parafii pw. św. Maksymilana Kolbego

Niedziela Palmowa 2023       Misterium Męki Pańskiej pod tytułem „Wierzę” przedstawiające kolejne wydarzenia o męce i śmierci Pana Jezusa. Misterium przygotowali parafianie, młodzież i kapłani. 

Wrzesień 2023            wizytacja kanoniczna ks. biskupa Radosława Orchowicza i Sakrament Bierzmowania. 

26 grudnia 2023          Oratorium Bożego Narodzenia – montaż słowno-muzyczny